COVID-19 Skakel 0800 029 999 vir meer inligting oor COVID-19 | Klik hier om meer te leer

Weeklikse boodskap

Luister na hierdie week se boodskap

Pastoor George en Alta van Schalkwyk - Palmsondag
Retief Burger - Majesteit
Laat die hele aarde buig - Retief Burger

Besprekingsnotas

Palmsondag


Mk 11:7 Hulle bring toe die donkie na Jesus toe en sit van hulle klere op hom, en Jesus het opgeklim.

Mk 11:8 Baie mense het van hulle klere op die pad oopgegooi en party weer groen takkies wat hulle langs die pad afgebreek het.

Mk 11:9 Dié wat voor geloop en dié wat agteraan gekom het, het uitgeroep: "Prys Hom! Loof Hom wat in die Naam van die Here kom!

Mk 11:10 Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is! Prys Hom in die hoogste hemel!"

Mk 11:11 Jesus het in Jerusalem na die tempel toe gegaan en alles daar bekyk. Dit was al laat middag toe Hy en die twaalf weer na Betanië toe gegaan het.


Ons sien veral twee groepe mense in hierdie stuk:


Die eerste groep is diegene wat Jesus LOOF

Hulle roep uit: Prys Hom! Loof Hom! Die Koning van Israel!

Hierdie mense is naby Hom. Hulle volg Hom. Hulle het gehoor wat Hy sê, en gesien wat Hy doen.


Die tweede groep is die mense wat onbetrokke gebly het.

Hulle bekyk alles op `n afstand. Hulle raak nie deel van die opgewonde lof en koninklike verering van Jesus nie.