COVID-19 Skakel 0800 029 999 vir meer inligting oor COVID-19 | Klik hier om meer te leer

Gee by Simfonie

Dra by tot die Here se werk

Tiendes en Offergawes

Dit is 'n voorreg om vir die werk van die Here te kan gee uit dit waarmee Hy ons geseën het.

Indien u wil bydra tot die Here se werk by Simfonie, is u welkom om 'n elektroniese inbetaling by die volgende rekening te maak:


AGS Witpoortjie,

ABSA Westgate

Tak Kode 420741,

Rekening nr 1087830388


Mag die Here u seën vir u gehoorsaamheid.