Hierde groep fokus op die maatskaplike en tydelike welsyn van ons gemeentelede. Soms gaan van ons mense deur moeilike ekonomiese tye, waar die welsyns raad hulle dan bystaan met advies, klere en voedsel. Hulle bied hulp aan die mense wat nood beleef en wil mense help om weer hulle voete te vind. Hulle uitgawes is geweldig hoog, en all bydraes sal verwelkom word. Hulle wil Jesus se liefde op ‘n tasbare wyse betoon.