Elke Donderdag om 10:00 is daar spesiale Seniorbyeenkomste waar gesing, gebid, gepreek en getuig word. Dan word daar natuurlik altyd heerlik gekuier. Hier word diep en egte vriedskappe gesmee.