Pastoor George en Alta van Schalkwyk

IMG_6110

Pastoor George & Alta van Schalkwyk het in Mei 2006 die beroep as presiderende pastoorspaar by die AGS kerk Witpoortjie opgeneem.  Hul passie is dat elke Christen sal verdiep in hul liefde vir God asook hul liefde vir mense.  Pastoor George en Alta dra ook aktief by tot die vernuwing van die AGS Gemeente te Witpoortjie, na wat vandag bekendstaan as Simfonie, gepaardgaande met ‘n nuwe visie vir die gemeente:  Liewer vir God, liewer vir die mense om ons, en liewer vir die verloregaande wêreld daarbuite – elke dag!   Onder Pastoor George se leiding is Simfonie se fasiliteite ook vernuwe, en is Simfonie vandag ‘n baken van die Here se liefde in die Wesrand.


Pastoor Jacques en Ansu Pienaar

12509878_1106536502689945_6081159107997238389_nPastoor Jacques en Ansu Pienaar aanvaar in Oktober 2014 die beroep na Simfonie as medeleraarspaar.  Tesame met hul kinders, Janu en Kayleigh, is hulle veral aktief in Simfonie se Kinderkerkbediening, Bricks, asook by Simfonie se Jeugbediening, kruisLIG.  Pastoor Jacques is ook self ‘n kranige musikant en sanger, en dra ook aktief by tot die aanbidding by Simfonie se weeklikse dienste.  Pastoor Jacques het ook ‘n passie vir gesonde huishoudings, gesinne en families, en neem ook leiding om kursusse te fasiliteer vir paartjies wat wil trou, asook ouers wat wil weet hoe om ‘n Bybelse fondasie te lê in hul huise.


Pastoor Johan en Amelia Roode

Pastoor Johan en Amelia Roode is ou bekendes in die gemeente, en is reeds sedert die 1980’s deel van AGS Witpoortjie (vandag bekend as Simfonie).  Die egpaar het eers deel geword van die gemeente in die hoedanigheid van medeleraars, en is toe later beroep as presiderende pastoorspaar.  Pastoor Roode het sy emeritaat opgeneem in 2005, maar het nogsteeds betrokke gebly by die gemeente.  Vandag is Pastoor Roode en Amelia doenig met ons seniorbediening, en verkondig hy nogsteeds van tyd tot tyd die Woord van die Here in die gemeente.  Ons eer die Here vir Pastoor Roode en Amelia se voorbeeld in ons midde!