Die woord “Simfonie” beteken `n harmonie van klanke wat deur verskeie instrumente na vore gebring word”.  Ons kan ook praat van “`n simfonie van kleure”, wat beteken dat die kleure mooi saamvloei om `n pragtige beeld te vorm.

Ons gemeente se naam “Simfonie” wil daarom uitdrukking gee aan ons hartsbegeerte dat ons lewens, individueel, maar veral saam as navolgers van Jesus, `n simfonie van aanbidding en lof tot eer van God ons Vader sal wees.  Ons hartsbegeerte is dat die lied, die simfonie van God se liefde en verlossing, deur ons lewens gehoor sal word.

In `n Simfonie-orkes is elke instrument belangrik, al is dit die klein fluit. So wil ons naam ons herinner dat elke persoon in ons gemeente `n besondere plek in God se plan het, en dat wanneer almal saam deelneem, die simfonie-klanke net nog voller en heerliker klink.

`n Simfonie-orkes speel gewoonlik van bladmusiek af, en as gemeente wil ons die Woord van God as ons “bladmusiek” gebruik as riglyn vir ons lewens. Wanneer ons volgens die Woord handel en optree, sal die mooiste simfonie-musiek uit ons gemeente na vore kom.

Ons wil God se hart aanraak deur die simfonie van ons lewens. As instrumente in `n simfonie-orkes egter nie saam ingestem op dieselfde toonhoogte nie, klink die musiek glad nie harmonieus nie. Ons as gemeente word deur die naam “Simfonie” herinner dat ons op een toonhoogte ingestem moet wees, naamlik God se liefde. Daarom ons ons visie om `n gemeente te wees wat lief is vir God, vir mekaar en vir mense om ons.

Elke simfonie-orkes het `n dirigent. Ons dirigent is die heilige Gees, en ons begeer Sy leiding en inspraak in ons lewens en ons gemeente. Ons is daarom `n Pinkster-gemeente wat soek na die teenwoordigheid van die Heilige Gees.

Elke simfonie-orkes speel vir `n gehoor. En alhoewel ons graag wil hê dat mense moet hoor hoe mooi God ons lewens gemaak het deur Sy genade, maak ons hoofsaaklik deur ons lewenstyl `n simfonie van aanbidding en lof vir ons God, wat ons so liefgehad het dat Hy sy enigste seun, Jesus Christus vir ons gegee het.

Ons waardeer elkeen van ons lidmate wat deel is van hierdie Simfonie tot eer van ons Vader. Ons nooi jou egter hartlik uit om ook deel te word van hierdie simfonie indien jy nog nie daarvan deel is nie.

Kontak ons gerus indien jy verder wil gesels.