kruisLIG LOGO

En die stad het die SON of die MAAN nie nodig om IN hom te SKYN nie, Want die HEERLIKHEID van God het hom verlig, en die LAM is sy LAMP. Openbaring 21:23

Wie is Jesus vir jou as jongmens?  Wat beteken dit dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het vir ons sondes?  Dra dit vandag nog betekenis in ons daaglikse lewe?  By kruisLIG spreek ons hierdie vrae direk aan.

kruisLIG is Simfonie se Jeugbediening, wat as ‘n groep mense dien om die Waarheid van Jesus Christus tot in elke jongmens se hart en siel te laat skyn.  Ons fokus veral daarop om ‘n sterk Bybelgebaseerde leefstyl aan te leer en na te streef.  

By ons weeklikse byeenkomste, kuier ons lekker saam met mekaar om die Woord van God en leer om die Here in ons daaglikse lewe te eer.  Simfonie Gemeente het ‘n sterk mandaat om jong ouens en -dames te stig deur die Woord van God in hul lewens te bele terwyl daar betekenisvolle verhoudings gesmee word met mekaar, en ‘n sterk verlange gekweek word om die Evangelie aan die wye wereld te verkondig.  

Kom kyk vir jouself waarvan ons praat by een van die volgende byeenkomste:

kruisLIG Tieners Elke Woensdag om 19h00 by die Simfonie Saal
kruisLIG Young Adults Elke Woensdag om 19h00 by die Lighuis (Bo-op Simfonie Saal)
kruisLIG Huissel Elke Woensdag om 19h00 – (Kontak Dawie Senekal vir meer inligting)

Ons het ook gereelde gebedsaksies waar ons geleentheid skep vir jongmense om die Here se Aangesig te soek.  

Ons kom elke eerste Vrydag van die maand, of soos anders gepubliseer in die Simfonie Kerkkalender, bymekaar vir hierdie spesiale tye van gebed waar enige persoon van enige ouderdom welkom is.

As jongmense is dit ook vir ons belangrik om goeie vriendskappe met mekaar te he, en daarom kom al ons groepe op ‘n maandelikse basis bymekaar vir ‘n geselligheid – waar ons mekaar beter leer ken en net lekker saamkuier.  

Kom vang die Lig by kruisLIG!

Kontak ons op een van die volgende maniere!

Ons is op Twitter by @kruisLIG_Jeug
Ons is op Facebook by Simfonie – kruisLIG
Kontak ons op ons epos by kruislig@simfonie.co.za

Alternatiewelik, kan jy die volgende kontakvorm invul om met ons in verbinding te tree:

Jou Naam (verpligtend)

Jou E-pos (verpligtend)

Jou Onderwerp (verpligtend)

Jou Boodskap