Ons gemeente se geboorte het op 5 September 1960 plaasgevind in die motorhuis van Gert en Dorothea Luus. Dit was aanvanklik net ‘n kinderbediening, maar net ‘n paar maande daarna is die gemeente gestig wat uitgevloei het uit die kinderbediening.

Daarna het die gemeente deur ‘n hele paar skuiwe gegaan: Onder die leiding van pastoor Edgar Gschwend het die gemeente oorbeweeg na ‘n kunsklas van laerskool Dr Havinga, terwyl daar ‘n kerkgebou opgerig was op die hoek van Generaal Pienaarlaan en Van Zyl Hamstraat. Die gebou was in gebruik geneem op 17 Oktober 1964.

In 1965 neem pastoor Dirk Bakker die herderstaf in die gemeente oor. Tydens sy bediening het gemeente soveel gegroei dat ‘n nuwe gebou begin gebou word op die perseel waar die kerkgebou vandag nog staan.

Hierdie nuwe kerk gebou word voltooi onder die leiding van pastoor Pieter Fourie wat op 7 Septemeber 1974 aangetree vir diens as herder van die gemeente. Die gebou was op 8 November 1975 vooltooi en in gebruik geneem.

Pastoor James McGrath neem die leisels op 15 Oktober 1978 oor, en bedien tot 24 Maart 1984. Sy kragtige en gesalfde prediking was ‘n uitstaande kenmerk van die bediening in hierdie tyd.

Op 5 Mei 1984 begin pastoor Johan en Amelia Roode in die gemeente. Tydens sy bediening word die jeug – en sondagskoolsentrum voltooi, die Lapa opgerig en die kergebou se sitplekkapasiteit verdubbel.

Pastoor George en Alta van Schalkwyk begin op 20 Mei 2006 in die gemeente te arbei. Die kerkkompleks is ook in hierdie tyd tot eer van die Here pragtig opgeknap en vernuwe. Onder pastoor George van Schalkwyk word daar toe ook aan die “Simfonie droom” geboorte geskenk, dat nie net Witpoortjie gemeente nie maar alle gemeentes in die Wesrand sal hande vat en saamwerk tot eer van die Koninkryk van God.