Hierdie dames se roeping is om in die gemeente op ‘n praktiese vlak te bedien. Hulle sorg dat by kuier -, fees – en ook ander spesiale geleenthede, mense gasvry en hartlik ontvang word. Hulle voorsien eetgoed en versier die lokale mooi. Hulle fokus ook op vroue-bediening en organiseer spesiale sprekers en kampe. Hulle bevorder liefde, kuier, omgee en vroulikheid in die gemeente.